♦️مراسم پر فیض دعای کمیل سحرگاه جمعه

با نوای :

🔹  حاج سعید حدادیان

🔹 حاج سید رضا نریمانی

📆 سحرگاه جمعه ۳ آذر ماه ١۴٠٢، دو ساعت قبل از اذان صبح

🔻 اصفهان ، چهارراه عسگریه
آستان مقدس امامزاده شاه میرحمزه (ع)